Privacyverklaring

Privacyverklaring

B&B Het Ellerhoes, gevestigd aan Ellerhuizen 28, 9781 TT te Bedum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

B&B Het Ellerhoes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens (indien opgegeven)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

B&B Het Ellerhoes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  • Voor het maken van een reservering
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor het opvoeren van toeristenbelasting

 Geautomatiseerde besluitvorming

Het Ellerhoes maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingssystemen die besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

B&B Het Ellerhoes maakt enkel gebruik van een boekings- en reserveringsprogramma voor het organiseren van de boekingen, het maken van reserveringen en het beheren van de beschikbaarheid bij de boekingskanalen waarbij B&B Het Ellerhoes is aangesloten (zoals bedandbreakfast.nl en booking.com).

Het bewaren van persoonsgegevens

B&B Het Ellerhoes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U gegevens worden na 7 jaar verwijderd, gelijk aan de wettelijke bewaartermijn t.b.v. de belastingdienst. B&B Het Ellerhoes verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. B&B Het Ellerhoes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

B&B Het Ellerhoes maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door B&B Het Ellerhoes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hetellerhoes@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek. B&B Het Ellerhoes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het beveiligen van persoonsgegevens

B&B Het Ellerhoes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met hetellerhoes@gmail.com.

Privacy-regelement boekingssites

Als u heeft geboekt via een boekingssite dan kunt u het privacy-regelement van desbetreffende site raadplegen.